Kontakt

Kontakti

Uprava Vrtca Krško

(tajništvo, računovodstvo, svetovalna služba, organizator prehrane):

Ravnatelj: Dušan Tomažin, univ.dipl.psih.

Pomočnica ravnatelja: Anita Gomilšek, dipl.vzg.

ENOTE

CICIBAN:

  • C1 + C2 tel.: 030 714 330
  • C3 + C4 tel.: 030 714 331
  • C5+C6+C7 tel.: 030 714 332
  • RO tel.: 030 714 333
  • C9+C10 tel.: 030 714 334
  • C11+C12 tel.: 030 714 335
  • C13+C14 tel.: 030 714 336

PRAVLJICA:

KEKEC:

MURENČEK:

TONČEK:

GRIČ:

 
 
 
Dostopnost