Grič

Enota Grič se nahaja v strnjenem blokovskem naselju Gubčeve ulice. V prostorih bloka deluje ena skupina, v starosti 1-6 let. Starostna raznolikost otrok  spodbuja otroke k strpnosti, medsebojni pomoči in lepim medsebojnim odnosom.  Poleg ostalih programov  izvajamo tudi načela Reggio Emilia pedagogike.

Bogato mestno in športno okolje, nam  nudi tudi lepoto in spoznavanje narave in gozda.

 
 
 
Dostopnost