Ciciban

 

CICIBAN

Na rahli vzpetini Krškega se nahaja centralni vrtec Ciciban, ki je naša največja enota s 15 oddelki.V letošnjem letu imamo 6 oddelkov prvega starostnega obdobja, 8 oddelkov drugega starostnega obdobja ter razvojni oddelek. V enoti Ciciban ima sedež tudi uprava vrtca.

 
 
 
Dostopnost