Organi vrtca

  • 12. seja Sveta zavoda – gradivo

    Zapisnik 11. seje Sveta Zavoda Letno poročilo za leto 2016 Kadrovski načrt za leto 2017 Finančni načrt za leto 2017 Pojasnilo k točki 7: Po navodilih ustanovitelja je prišlo do […]

    Več →