Razpis za vpis otrok v Vrtec Krško za šolsko leto 2021/2022

V Vrtcu Krško bo potekal letni vpis otrok v programe predšolske vzgoje

za šolsko leto 2021/22 od 4.3. do 15.3.2021.

Starši lahko vpišete otroke v enote:

  • CICIBAN (centralna enota pri OŠ), Prešernova cesta 13, Krško, posl. čas 5.30 – 17.00;
  • KEKEC (pri ribniku), Delavska 10, Krško, posl. čas. 6.30 – 16.00;
  • GRIČ, Gubčeva 6, Krško, posl. čas. 6.30 – 15.30;
  • PRAVLJICA (pri Valvasorjevi knjižnici), Bohoričeva 1, Krško, posl. čas.
    6.00 – 16.30;
  • MURENČEK na Zdolah, posl. čas 6.00 – 16.00;
  • TONČEK v Dolenji vasi, posl. čas 6.00 – 16.00.

Pomembno je, da starši oddate vlogo v času razpisa, ne glede na to, kdaj v šolskem letu 2021/2022 boste svojega otroka dejansko vključili v vrtec.

Vloge, oddane po razpisnem roku (po 15.3.2021), bodo obravnavane le v primeru, če bo v vrtcu še prosto mesto.

Prijavni obrazec je na voljo pod rubriko Obrazci in tudi na spletni strani občine Krško www.krsko.si . Na željo staršev lahko vrtec pošlje obrazec za vpis tudi po pošti.

Vloge pošljete po priporočeni pošti na naslov: Vrtec Krško, Prešernova cesta 13, 8270 Krško.

Za dodatne informacije oziroma če želite vlogo osebno prinesti v vrtec je potrebno prej poklicati na tel. 07/62 05 402 ali pisati na sonja.praprotnik1@guest.arnes.si ter se dogovoriti za termin.

Ob vpisu v vrtec vas želimo seznaniti, da od oktobra 2020 velja Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o nalezljivih bolezni in je za sprejem v vrtec obvezno cepljenje proti ošpicam, mumpsu in rdečkam.

 Vabljeni!

 
 
 
 
 
 
 
Dostopnost