JANUAR 2019

J A N U A R

Po božično-novoletnih praznikih, smo  leto 2019,  pričeli s temo – koledar . V okviru te teme smo si voščili srečno novo leto v skupini in med skupinami. Voščila so bila polna lepih želja in prijetnih stiskov rok. Nadaljevali smo z ogledom in listanjem različnih koledarjev, ki jih je prineslo novo leto.

Preostali,  večji del meseca pa smo posvetili,  gibalnim in rajalnim igram. V zaprtih prostorih – igralnica in telovadnica, ter na prostem – igrišče, ribnik, zasneženo igrišče). Sklop gibalnih vaj je bil oblikovan iz dveh delov. Prvi del je zajemal gibalne in rajalne igre, pri katerih so z malo ali veliko pomoči sodelovali vsi otroci, drugi del pa je bil sestavljen iz vsebin opredeljenih v individualiziranih programih in usmeritev kinezioterapevta in  je bil sestavljen za vsakega otroka posebej.  Vzporedno z omenjenimi vsebinami so potekale še naslednje aktivnosti :

  • Jutranje razgibavanje ob gibalni igrici DA DA
  • Branje slikopisov, kratkih zgodbic – Rokavička, Zasneženi travnik
  • Prepevanje pesmic – Z glavo lahko kimam, Kolesa na avtu, Biba Živa,…
  • Gibanje ob glasbi – Mi delamo snežaka
  • V igralnici in telovadnici izvajanje gibalnih uric, katerih sestavni del so bili različni poligoni kot npr. : hoja po krogih, poskoki, hoja vzvratno, plazenje skozi tunel, počepi ob opori,plezanje skozi obroč, stopanje na prste, plazenje po klančinah, kotaljenje na blazini, hoja po stopnicah, ravnotežne vaje na veliki žogi, vaje za oporo na roke preko terapevtskega valja.,..
  • Izvajanje vaj za izboljšanje senzorike, s pomočjo različnih senzornih žogic, elastičnih trakov, krpic iz različnih materialov ter v obliki ročnih masaž  s ciljem sprejemanje dotikov in  čim boljše  občutenje telesa.
  • Za ohranjanje in razvijanje spretnosti na področju fine motorike so otroci nadaljevali z nameščanjem in razvrščanjem različnih predmetov.
  • Otroci so sestavljali stolp s pomočjo tehnike posnemanja, risali, pretikali, listali slikanice in revije, mazali s peno po prostoru,…
  • V telovadnici našega vrtca smo si z veseljem ogledali predstavo z naslovom Tri muce, v izvedbi staršev 8. skupine.