Cenik

Plačila za starše glede na novo osnovo in dodatni popust za čas od 1.9.2018 dalje

Navedena plačila veljajo samo za občane občine Krško, ki imajo otroke vključene v enega izmed vrtcev občine Krško

 

1. Starostna skupina 1-3let. Osnova za plačilo staršev: 518,60€.
Plačilni razred Plačilo staršev
brez olajšave
Dejansko plačilo staršev
zaradi 2.olajšave (-30%)
1. (0%) 0€ 0€
2. (10%)  51,86€ 36,30€
3. (20%)  103,72€ 72,60€
4. (30%)  155,58€ 108,91€
5. (35%)  181,51€ 127,06€
6. (43%)  223,00€ 156,10€
7. (53%)  274,86€ 192,40€
8. (66%)  342,28€ 239,59€
9. (77%)  399,32€ 279,53€
2.Kombinirana skupina. Osnova za plačilo staršev 399,41€.
Plačilni razred Plačilo staršev
brez olajšave
Dejansko plačilo staršev
zaradi 2.olajšave (-30%)
1. (0%) 0€ 0€
2. (10%)  39,94€ 27,96€
3. (20%)  79,88€ 55,92€
4. (30%)  119,82€ 83,88€
5. (35%)  139,79€ 97,86€
6. (43%)  171,75€ 120,22€
7. (53%)  211,69€ 148,18€
8. (66%)  263,61€  184,53€
9. (77%)  307,55€ 215,28€
3.Starostna skupina 3 – 4 let. Osnova za plačilo staršev: 379,76€
Plačilni razred Plačilo staršev
brez olajšave
Dejansko plačilo staršev
zaradi 2. olajšave
1. (0%)  0€ 0€
2. (10%)  37,98€ 26,58€
3. (20%)  75,95€ 53,17€
4. (30%)  113,93€ 79,75€
5. (35%)  132,92€ 93,04€
6. (43%)  163,30€ 114,31€
7. (53%)  201,27€ 140,89€
8. (66%)  250,64€ 175,45€
 9. (77%)  292,42€ 204,69€
4. Starostna skupina 3-6let. Osnova za plačilo staršev 351,92€.

Plačilni razred Plačilo staršev
brez olajšave
Dejansko plačilo staršev
zaradi 2.olajšave (-30%)
1. (0%) 0€ 0 €
2. (10%) 35,19€ 24,63€
3. (20%) 70,38€ 49,27€
4. (30%) 105,58€ 73,90€
5. (35%) 123,17€ 86,22€
6. (43%) 151,33€ 105,93€
7. (53%) 186,52€  130,56€
8. (66%)  232,27€ 162,59€
9. (77%)  270,98€ 189,68€

 

Za starše, ki imajo stalno prebivališče v drugih občinah, veljajo ekonomske cene programov, ki so naslednje:

starostna skupina 1-3 let           549,27 €

starostna skupina 3 – 6 let         384,13 €

kombinirana skupina                  480,29 €

starostna skupina 3 – 4 let         401,82 €

V kolikor ima katera občina kakšno olajšavo, je ta ustrezno upoštevana na računu.

 

PLAČILO V PRIMERU ODSOTNOSTI OTROKA
V primeru odsotnosti otroka iz vrtca se od plačila odšteje znesek za prehrano (sorazmerni del, glede na plačilni razred) – za vsak dan odsotnosti.


PLAČILO V PRIMERU DALJŠE ODSOTNOSTI OTROKA ZARADI BOLEZNI

V primeru odsotnosti otroka iz vrtca zaradi bolezni, ki traja nepretrgoma  tri tedne ali več (najmanj 21 koledarskih dni), se za čas odsotnosti otroka obračuna 50% plačila, znižanega za znesek prehrane.

Opozorilo: Za uveljavljanje navedenega 50% popusta v primeru bolezni, morajo starši predložiti zdravniško potrdilo. Obrazce, ki se uporabljajo kot zdravniška potrdila lahko dobijo starši na spletni strani Vrtca Krško: www.vrtec-krsko.si ali v upravi vrtca. Potrditi pa jih mora otrokov zdravnik (obrazce imajo ponavadi tudi v ambulanti).

Zdravstveni dom zaračuna izdajo potrdila 6,00 €.

 

ODSOTNOST OTROK V ČASU POLETNIH POČITNIC

V času poletnih počitnic (v času od 1.junija do 30.septembra) lahko starši uveljavljajo rezervacijo in sicer za neprekinjeno odsotnost najmanj 30 in največ 60 koledarskih dni.
V času rezervacije plačajo starši 25% plačila.
Rezervacijo morajo starši vnaprej pisno napovedati.

!! POZOR !!

Zmanjšano plačilo vrtca v primeru daljše odsotnosti otroka zaradi bolezni in v času rezervacij, velja le za starše, ki jim odločbo o višini plačila izda Center za socialno delo Krško. Tudi navedeni cenik velja le za otroke iz občine Krško.

 

!! PLAČILO OPOMINA!!

Staršem, ki ne poravnajo plačila oskrbnine v zahtevanem roku, vrtec izda OPOMIN. Prvi opomin je brezplačen, drugi opomin znaša 2,73€, tretji opomin je pred tožbo in znaša 4,33€.