C10

  • 1. Igra in ustvarjanje – september, 2018

    1. Igra in ustvarjanje – september, 2018

    September… mesec uvajanja, spoznavanj in navajanja… mesec dogovorov in skupnega oblikovanja pravil… mesec ustvarjanja in proste igre… Saj je igra otrokova spontana, ustvarjalna in prostovoljna dejavnost, ki sama sebe krepi […]

    Več →