7.12.2018 – Znižano plačilo vrtca

Spoštovani starši!

Obveščamo vas, da od 1. 12.2018 dalje NI POTREBNO več vlagati vloge za znižano plačilo vrtca, saj bodo Centri za socialno delo po uradni dolžnosti odločili o nadaljnji upravičenosti do pravice (Zakon o spremembi in dopolnitvi ZUPJS-H).

Vlogo za znižano plačilo vrtca se odda samo prvič (ob vstopu otroka v vrtec), potrebno pa je javiti vsako spremembo, ki bi lahko vplivala na višino plačila (nova zaposlitev oz. izguba službe, sprememba stalnega bivališča, rojstvo otroka, …).

Uprava Vrtca