6. 4. 2019 – K1 – Vadbena urica z varovanci Doma starejših občanov Krško

Telesna aktivnost je zdravju izredno koristna. Gibanje je pomembno tako za celostni razvoj otroka, kot tudi za odrasle ljudi v poznem življenjskem obdobju, ki si s telesno vadbo krepijo svoje zdravje.

V vrtcu zato veliko pozornosti namenjamo področju gibanja. Izvajamo raznolike gibalne igre, pri tem uporabljamo tudi raznovrstne rekvizite in del tega smo želeli deliti tudi s starejšo populacijo, zato smo ponovno k nam povabili varovance iz Doma starejših občanov. Tokrat smo se zbrali na našem igrišču in skupaj izvedli zanimivo vadbeno urico. Ker se naši obiskovalci že nekoliko težje gibljejo, smo naše vaje seveda prilagodili njihovi zmogljivosti. Najprej smo skupaj razgibali vse dele telesa, potem pa smo razprli veliko pisano padalo in se z njim poigrali: spuščali smo ga in dvigali, z njim ponazarjali valovanje ter se pod njim tudi skrivali. Nanj smo položili tudi žogo ter jo spretno poskušali obdržati na padalu. V igro smo se vsi zelo vživeli, otroško razigranost smo lahko opazili tudi na nasmejanih obrazih naših obiskovalcev. Soglasno smo se odločili, da bomo podobno aktivnost gotovo izvedli tudi v katerem od prihodnjih mesecev.

Mojca Ašič, vzg.