30. 4. 2019 – C12 – April

Lepo vreme pridno izkoristimo in se odpravimo v naravo, igrišče, kjer opazujemo, raziskujemo, se igramo… Igra je bistvenega pomena v predšolskem obdobju, povezana je  z razvojem predšolskega otroka na miselnem, jezikovnem in socialnem področju. Otrok se skozi igro ter druge dejavnosti, za katere je motiviran, najbolje uči.

Kot pravi Horvat (2001) je igra izredno primerna za divergentno vedênje, raziskovanje in preizkušanje … Po eni strani so torej izbira in način igranja odvisni od otrokove trenutne razvojne stopnje (gibalnih in kognitivnih sposobnosti, emocionalne in socialne zrelosti), po drugi strani pa igra vpliva na to, da otrok v razvoju napreduje.

Albert Einstein je dejal, da prvi znak inteligentnosti ni znanje, ampak domišljija. Ustvarjalni oziroma  divergentni »mislec« ne sledi linearni poti razmišljanja, temveč lahko ponudi veliko število zanimivih rešitev. Tako v vrtcu ves čas prepletamo igro z dejavnostmi in se ob tem zabavamo ter veselimo vsakega novega spoznanja, znanja in si pridobivamo izkušnje…

Tudi spodletelih primerov se veselimo in se iz njih veliko naučimo. Otroku ponujajmo možnosti, da se izrazi, da postane samostojen in izviren. Ne popravljajmo ga ves čas, temveč otroka učimo, da se lahko moti. Spodbujajmo ga k raziskovanju, igrivosti in tudi k možnim napakam, saj ravno takšne spodbude doprinesejo k otrokovi ljubezni do raziskovanja. Že čisto preproste dejavnosti, kot so opazovanje skozi lupo ali igra z nestrukturiranim materialom, spodbujajo razvoj kreativnega in raziskovalnega duha.

Dan Zemlje smo obeležili 26.4.2019, ko nas je v pravljično deželo povabila Vilinka Zalinka, v kateri smo neizmerno uživali.

V mesecu aprilu smo praznovali tudi 4. rojstni dan našega prijatelja. Želimo mu vse najboljše.