28.5.2019 – P4 – Priprave na družinsko srečanje

Projekt Letni časi je bil osnova za naše srečanje. Otroci so se z veseljem pripravljali nanj. Te priprave pa so bile zares obsežne in intenzivne. Najprej smo skupaj izbirali glasbo, ki jo bomo predstavili v posameznem letnem času. Bilo je veliko predlogov in na koncu smo izbrali za vsak letni čas tri. Potem smo se razdelili v skupine po letnih časih.  Oblikovali smo koreografijo na glasbo in začeli s plesom. V vsak letni čas pa smo se popeljali z vlakom letnih časov. Ob tem smo se tudi lepo zabavali.

Izdelati smo morali sceno. S pomočjo grafoskopa smo drevo v vsakem letnem času naslikali na platno.  Pri izdelavi nekaterih kostumov pa nam je priskočila na pomoč naša šivilja Mojca.

Ker naj bi bila naša prireditev v Dvorani v Dolenji vasi, smo imeli tudi zadnjo vajo prav tam. Otroci so na velikem odru zelo uživali.

Andreja in Nina