28.2. – Sonček 1 – Bivanje na igrišču

Vsakodnevno življenje  otrok v vrtcu zajema tudi zelo pomembno bivanje na igrišču, kjer otroci spoznavajo in osvajajo osnovne elemente gibanja. Zunanje igralne površine so pomemben del učnega okolja. Otroci se na igrišču radi svobodno gibljejo in s tem pridobivajo nova spoznanja. Bivanje na prostem zadovolji vse otrokove potrebe, kognitivne, emocionalne in socialne.

Otroci preko gibanja in čutil postopoma raziskujejo in spoznavajo prostor, ga izkusijo,  s tem pridobivajo nove izkušnje in seveda vedno boljše prostorske predstave.

Zapisala: Melita Naglič