28.2.2019 – C2 – ŽIVIMO Z GLASBO

Z glasbo se vsak otrok sreča že v zelo zgodnjem otroštvu in je na poti v odraščanje otrok zelo pomembna. Z vibracijami obdaja naše telo in vpliva na naša občutja. V predšolskem obdobju je otrok precej dojemljiv za učinke glasbe in vplivajo na otrokov celostni razvoj. Aktivno ukvarjanje otroka z glasbo vodi do boljših spominskih sposobnosti ter večje čustvene inteligentnosti.  Vpliva na umske sposobnosti, tako da se uči glasnosti in tišine, ritma, smeri zvoka, melodije.  Pomembno je, da otrokom v predšolskem obdobju izbiramo kvalitetno glasbo. Skladbe naj bodo kratke, enostavne. Zelo primerna je klasična glasba iz obdobja baroka (17.stol.), klasicizma (18.stol.) in romantike (19.stol.). Prav tako otroške pesmi, ljudske pesmi, zvoki iz narave in okolja, ki so otrokom blizu. V tem obdobju otrok glasbo posluša, se igra glasbene igre, igra na improvizirane instrumente in poje. Glasba ima lahko zdravilni ali terapevtski pomen. Ko smo napeti, razdraženi, prestrašeni, se lahko ob umirjenih zvokih sprostimo.

Mesec februar je bil v celoti posvečen glasbenemu ustvarjanju in izdelavi instrumentov. Področje glasbe smo povezovali še z drugimi področji kurikula in jih tako med seboj prepletali. Vpletali smo elemente kulturnega bontona ( poslušanje koncerta, himne), igranje in manipuliranje z malimi ritmičnimi instrumenti, urjenje posluha, ritmičnega posluha, zaznavanje smeri zvoka,  prepoznavanje zvokov iz okolja in narave. In seveda ples ob različnih zvrsteh in likovno ustvarjanje ob glasbi.   V tem času smo spoznali nekaj novih pustnih pesmic, z največjim veseljem pa pripevamo že znane…kot so Kuža pazi in Ringa raja…

 

Primerne pesmi in skladbe:

Mira Voglar, Albinca Pesek, Janez Bitenc, Čajkovski, Bach, Handel, Vivaldi, Beethoven, Mozart

Viri:

http://www.sigic.si/psihologija-glasbe-most-med-umetnostjo-in.html

http://www.vrtecandersen.si/tl_files/DOKUMENTI/sola-za-starse/povzetki-srecanj/otrok-in-glasba.pdf

Zapisala Urška Bogolin, dipl.vpo