2.4. – Sonček 1 – Tri majhne žabice

»Tri majhne žabice na kamnu so sedele, z muhami se basale in dobro se imele…«

Ples v predšolskem obdobju je umetnost kjer otroci doživljajo različne vsebine skozi gibanje. Ples ima veliko pozitivnih lastnosti, kot je gibalna aktivnost, ustvarjalnost, socializacija, sprostitev… Otroci se preko plesa izražajo, zabavajo in komunicirajo.

Ples v predšolskem obdobju poteka preko igre, ki otroke motivira in pritegne. Ob plesu otroci urijo koordinacijo, grobo motoriko, koncentracijo, ob poslušanju otroških pesmi tudi slušno pozornost, slušni spomin in občutek za ritem.

Zapisala: Melita Naglič