2.4. – Sonček 1 – Slikanica, moja prijateljica

Večji del otrokovega zgodnjega predšolskega razvoja pismenosti poteka spontano in neopazno ob dnevnih  dogodkih, ko otrok spoznava prve znane besede, to je ob gledanju slikanic, poslušanju pesmic, izštevank in rim. Zato je zelo pomembno, da ima otrok v svojem okolju ves čas na razpolago različne slikanice, da si s tem pridobiva prve izkušnje s knjigo. Važno je, da otroku začnemo že zgodaj brati, ker  na ta način spodbujamo njegovo poslušanje, čustveni odnos do knjige in učenje osnovnih izrazov. Otroku beremo ali pripovedujemo tako, da hkrati skupaj opazujemo ilustracijo in jo opisujemo.

Zapisala: Melita Naglič