1. Igra in ustvarjanje – september, 2018

September…

mesec uvajanja, spoznavanj in navajanja…
mesec dogovorov in skupnega oblikovanja pravil…
mesec ustvarjanja in proste igre…

Saj je igra otrokova spontana, ustvarjalna in prostovoljna dejavnost, ki sama sebe krepi in nagrajuje. Otroci se ne igrajo z namenom, da bi naredili kak izdelek trajne vrednosti. Igrajo se zato, da zadostijo notranji potrebi. Igra vpliva na otrokovo telesno rast, na razvoj njegove inteligence, na pridobivanje izkušenj in znanja, na otrokovo čustveno življenje in na njegov razvoj v družbeno bitje. Torej ima igra v predšolski dobi nenadomestljivo vlogo za celoten razvoj otrokove osebnosti, zato se bomo še naprej igrali, in igrali, in igrali.