1. 7. – Grad gradiček

V okviru letne prednostne naloge Lutka in pesem v vrtcu smo z otroki naše skupine že jeseni izoblikovali idejo, da pripravimo lutkovno-glasbeno predstavo. Otrokom je že takrat postala zelo všeč zgodba Grad gradiček. Poslušali so jo, pripevali, jo podoživljali skozi simbolno igro in dramatizacijo, slikali, oblikovali živali iz plastelina, vmes animirali tudi druge lutke…

Skozi celo leto smo tako zgodbo podoživljali na različne načine, jo razdelali in dodali lastno vsebino, ki so jo predlagali otroci. Ob tem smo jih aktivno vključevale v razmišljanje o tem, kje so živali živele, preden so našle grad, kako se premikajo, kako se oglašajo. Za vsako od njih smo izbrali instrument in ustvarili zvočno sliko z malimi ritmičnimi instrumenti, ki spadajo v skupino Orffovih instrumentov ali improviziranih glasbil. Uresničili smo lastno idejo o izdelavi scene, k delu smo pritegnili starejši del otrok iz mlajše skupine.

Na koncu smo vse segmente dela združili in oblikovali končno predstavo.

Ob zaključku projekta Grad gradiček na Zdolah, smo na predstavo povabili starše, babice in dedke ter otroke treh igralnic iz centralnega vrtca, tako so otroci odigrali 3 predstave za obiskovalce.

V galeriji predstavljamo nekaj utrinkov iz celoletnega projekta.